Vemdalsfjällens Företagareförening
Vi arbetar för utveckling av företagandet i Vemdalsregionen/ socknen.
I dagsläget har vi ca 30 talet medlemmar.

Kontakta gärna någon i styrelsen om ni har frågor och funderingar:

Magnus Karlsson

Fredrik Albelin
Bokavemdalen

Erik Hammarsten
AB Karl Hedin
073-9133893

Björn Flodèn
Sporthuset Vemdalen
0684-30002

Emma Nyman
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
070- 297 83 37

Suppleanter
Helen Wahlström Vemdalens Gästis 0684-30640

Micke Olsson
Ollesgården
070-7146097